3D do Castelo de Portomeiro

Realicei algúns modelos 3D do Castelo de Portomeiro con fotogrametría a partires de fotos sacadas en distintos períodos.

Modelo xeral, limpeza de finais do ano 2021:

Porta, durante a escavación do ano 2020:

Sondaxe 1, durante a escavación do ano 2021:

Sondaxe 4, durante a escavación do ano 2021: